Boekhouder voor Beverwijk en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder Beverwijk

Inkomsten Belasting aangifte regio Beverwijk

Elke particulier dient voor 1 april 2010 zijn aangifte inkomstenbelasting in te dienen bij de Belastingdienst. Wilt u voordeel behalen uit aftrekposten van de IB-aangifte en ziet u op tegen het invullen van de aangifte en het uitzoekwerk. Schakel dan boekhouder Beverwijk in. Voor 75 euro exclusief BTW vult boekhouder Beverwijk uw aangifte Inkomstenbelasting deskundig in.

Wat heeft Boekhouder Beverwijk nodig voor IB-aangifte

 • Kopie van paspoort of ID-kaart
 • De jaaropgave(n)
 • Overzicht/kopie facturen ziektekosten
 • Overzicht van betaalde- of ontvangen alimentatie (ex-partner of kinderen, namen, adres en geboortedata)
 • Kopie voorlopige aanslag
 • Kopie/overzicht betaalde lijfrentepremies
 • Saldi bank- en beleggingsrekeningen per 1 januari en 31 december
Het station voor de IB-aangifte

Het station voor de IB-aangifte

Bij aankoop, verkoop of eigenaar huis:

 • Jaaropgave hypotheekverstrekker betaalde hypotheekrente
 • WOZ waarde woning
 • Notarisafrekening koop/verkoop eigen woning
 • Kopie belastingaangifte voorgaande jaren

Lijfrentepremies

 • De in 2013 betaalde premies
 • Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt
 • De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2012
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • De in 2013 betaalde premies
 • Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt
Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)?Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had.

 

 • Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond.
 • De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk)
 • verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een periodieke gift)
 • Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee
 • Levensonderhoud minderjarige

IB-aangifte

Boekhouder Beverwijk verzorgt uw aangifte Inkomstenbelasting  voor vaste prijs van 75 euro exclusief BTW per persoon.. Indien u gezamenlijk aangifte doet met uw partner (kosten 50 euro exclusief BTW) is dit tarief in totaal  €125, exclusief BTW. Voor deze twee aangiften.

Interesse IB-aangifte