Boekhouder voor Beverwijk en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder Beverwijk

Archive for the ‘Belasting’ Category

ZZP-tip: profiteer in 2012 van de MIAVamil-regeling Milieulijst

Ook in 2012 kunnen bedrijven weer profiteren van de gunstige fiscale aftrekmogelijkheden van de MIAVamil-regeling. Op de onlangs gepubliceerde nieuwe Milieulijst voor 2012 staan circa 360 investeringen waarbij tot 36 procent van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst.

De Milieulijst 2012 stimuleert onder andere nieuwe maatregelen voor een duurzaam (her)gebruik van grondstoffen, beperking van industriële luchtemissies en vermindering van het watergebruik in de glastuinbouw. Op de Milieulijst 2012 is het aantal keurmerken uitgebreid met onder andere MVO- en CO2-prestatieladder en de Barometers in beheer bij SMK. Ook komen er in 2012 meer niveaus per keurmerk in aanmerking voor aftrek. Bij een aantal keurmerken, zoals Milieukeur, Dubokeur en Ecolabel, kunnen zowel de producerende bedrijven (productiemiddelen) als afnemers (gecertificeerde producten) gebruik maken van de MIAVamil regeling. Voor de glastuinbouw zijn er nieuwe aftrekmogelijkheden voor het verminderen van het lozen van drainwater (met gewasbeschermingsmiddelen), het beter benutten van opgepompt grondwater en het voorkomen van warmteophoping in de kas. Voor de veeteelt is naast een duurzame melkveestal, duurzame varkensstal en duurzame pluimveestal nu ook de duurzame konijnenstal in de lijst opgenomen. Wel zijn de eisen waaraan duurzame stallen moeten voldoen strenger geworden. Bedrijven kunnen in 2012 via internet MIAVamil aanvragen. Dit geldt alleen voor milieu-investeringen die in 2012 worden gedaan en niet voor investeringen waarbij de opdracht in 2011 is verstrekt.

Bron: AgenschapNL 29-12-2012

Netwerken via de KvK Beverwijk

Samenwerken vergroot uw kans op succes. Maar als freelancer / zzp’er is uw tijd schaars en is het aanbod van netwerkmogelijkheden groot, weet Boekhouder Beverwijk
Hoe pakt u dat aan?

Netwerken via de KvK Beverwijk

Read the rest of this entry »

Met korting naar zzp infodagen

De entree voor de Nationale ZZP Infodagen 2009 is gratis voor leden van ZZP Nederland. Leden ontvangen binnenkort via e-mail een gratis entreekaart voor 2 personen ter waarde van € 20,-

Read the rest of this entry »

ZZP’er: Meld uw klachten tegen de kilometerheffing

De PVV heeft een meldpunt tegen de kilometerheffing in het leven geroepen. Geert Wilders wil de klachten aan minister Eurlings (Verkeer) aanbieden,

Read the rest of this entry »

Hypotheekrente aftrek DSB slachtoffers

Klanten van de DSB met een hypotheek en een spaarrekening bij de failliete bank behouden hun volledige hypotheekrenteaftrek als ze binnen twee jaar een nieuwe hypotheek afsluiten. Dat heeft staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) besloten.

Read the rest of this entry »

Cursus KvK: start als zzp’er

Seminar over starten als freelancer/zzp-er (zelfstandige zonder personeel). Wanneer ziet de Belastingdienst u als ondernemer? Waar moet u op letten?

Read the rest of this entry »

Site met nieuwe BTW-regels

U krijgt als zzp’er vanaf 1 januari 2010 te maken met veranderingen in de btw-heffing als u zaken doet met ondernemers in andere EU-landen. Op de site van de Belastingdienst kunt u alle veranderingen nog eens bekijken.

Read the rest of this entry »

Belastingdienst vraagt klanten DSB om nieuw rekeningnummer

Sinds maandag 12 oktober 2009 is het niet meer mogelijk om stortingen te doen op rekeningnummers van de DSB Bank. Dat geldt ook voor betalingen door de Belastingdienst zoals toeslagen en teruggaaf inkomstenbelasting.

Read the rest of this entry »

Fiscus scherper op aangifte loonheffing

Vanaf oktober gaat de Belastingdienst aangiften en correcties loonheffingen strenger controleren. Dit geldt voor alle aangiften en correcties over 2009 die vanaf 1 oktober worden ingezonden. Ook bij bepaalde fouten in de werknemersgegevens weigert de Belastingdienst nu de aangifte.

Read the rest of this entry »

Extra bedenktijd voor AOV

Ondernemers hebben een maand extra bedenktijd gekregen om de keuze te maken of zij hun personeel voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid verzekeren via een private verzekeraar in plaats van het publieke uitkeringsinstituut UWV. Aanvragen voor een private verzekering kunnen tot 1 november 2009 ingediend worden bij de Belastingdienst.

Read the rest of this entry »