Boekhouder voor Beverwijk en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder Beverwijk

Archive for the ‘Nieuws’ Category

ZZP’er: Sjoemel je met 500 km privé-grens dan legt Belastingdienst een boete op

ZZP’er let op. Als je hebt aangegeven in 2012 minder dan 500 privékilometer met je zakelijke auto te rijden dan ontvang je volgende week van de Belastingdienst een brief met de tekst ‘Verklaring geen privégebruik auto’. Hierin legt de Belastingdienst schriftelijk vast dat jij niet meer dan 500 kilometer per jaar privé door Nederland toert, weet Boekhouder Beverwijk

Je bent verplicht wijzigingen (andere auto, meer dan 500 privekm per jaar rijden) door te geven.

Pas op als achteraf blijkt dat je meer dan 500 kilometer privé hebt gereden met deze ‘zakelijke’auto

Dan legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen inclusief een boete op.

Let op: ZZP’er die minder dan 500 km privé rijdt met zak. auto ontvangt brief fiscus

ZZP’er let op. Als je hebt aangegeven in 2012 minder dan 500 privékilometer met je zakelijke auto te rijden dan ontvang je volgende week van de Belastingdienst een brief met de tekst ‘Verklaring geen privégebruik auto’. Hierin legt de Belastingdienst schriftelijk vast dat jij niet meer dan 500 kilometer per jaar privé door Nederland toert, weet Boekhouder Beverwijk

Je bent verplicht wijzigingen (andere auto, meer dan 500 privekm per jaar rijden) door te geven.

Pas op als achteraf blijkt dat je meer dan 500 kilometer privé hebt gereden met deze ‘zakelijke’auto

Dan legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen inclusief een boete op.

‘Geen afvalstoffenheffing voor Rotterdamse ZZP’er’

De ZZP’ers-in-Rotterdam-die-vanuit-huis-werken hoeven geen extra afvalstoffenheffing van 128 euro te betalen.

Het gemeentebestuur heeft dit besloten omdat de heffing voor een deel van de ZZP’ers onrechtvaardig is.

Wijzigingen Belastingstelsel 2012 – ZZP advies magazine

De Nieuwe ZZP Advies is uit – dit keer met tips en informatie voor de ZZP’er over de wijzigingen in het belastingstelsel in 2012. ZZP Advies is het online magazine van Boekhouder Beverwijk, de specialist voor ZZP’ers.

Read the rest of this entry »

ZZP-poll: Hoe gaat gemeente A’dam de ZZP’er helpen

Het college in Amsterdam heeft €3 miljoen gereserveerd om de ZZP’er-in-de-problemen te helpen.

Hoe gaat de gemeente de ZZP’ers helpen?

Krijgen ze leningen?
Word er geld geschonken?
Helpt de gemeente -net als Madrid en Eindhoven – bij investeringen?
Geeft Emiel Ratelband een cursus positief denken?

Lees hier het complete blog en Geef ook je stem in de ZZP-poll van Boekhouder Beverwijk

Zondag 29 januari FC ZZP op televisie bij RTL 5

De ZZP’er is hot. Op zondag 29 januari start RTL 5 zelfs een nieuw programma geheten FC ZZP compleet gericht op deze snel groeiende doelgroep.

De presentatie is in handen van Wilfred Genee.

Net als andere door advance in de markt gezette programma’s is er een koppeling met een website. Hier kan jij je als ZZP’er specialisten in jouw branche vinden en je zelf daarmee op allerlei gebieden vergelijken.

Foute info op aanslag Motorrijtuigenbelasting

Als u de motorrijtuigenbelasting in 1 keer over 4 aaneensluitende tijdvakken betaalt, is vanaf 1 januari 2012 niet langer de korting van € 3 per tijdvak van toepassing.

Foute info op aanslag Motorrijtuigenbelasting

Op de voorbedrukte achterzijde van de rekeningen is voor de eerste rekeningen vanaf 1 januari 2012 de informatie over deze korting ten onrechte niet aangepast. Hier werd de korting nog steeds vermeld.

De informatie is inmiddels aangepast

Download hier de gratis starterskrant van de Belastingdienst

Start je als ZZP’er ga dan goed voorbereid te werk.

De Belastingdienst biedt jou een starterskrant aan.

Download hier de gratis starterskrant

Ook Boekhouder Beverwijk heeft voor jou een gratis magazine gemaakt met tips om belasting te besparen.

Vanavond 20.30 uur Net 5: Ik begin als ZZP’er

Anne- Linda heeft alle moed verzameld en gaat met passie aan de slag om haar eigen kookwinkel op te zetten. Naast het verkopen van kookproducten geeft ze ook kookworkshops. Een droom die uitkomt, maar niet alles gaat vanzelf. Een gezin combineren met een eigen bedrijf en alles wat daarbij komt kijken, blijkt toch lastiger dan gedacht.

ZZP-tip: profiteer in 2012 van de MIAVamil-regeling Milieulijst

Ook in 2012 kunnen bedrijven weer profiteren van de gunstige fiscale aftrekmogelijkheden van de MIAVamil-regeling. Op de onlangs gepubliceerde nieuwe Milieulijst voor 2012 staan circa 360 investeringen waarbij tot 36 procent van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst.

De Milieulijst 2012 stimuleert onder andere nieuwe maatregelen voor een duurzaam (her)gebruik van grondstoffen, beperking van industriële luchtemissies en vermindering van het watergebruik in de glastuinbouw. Op de Milieulijst 2012 is het aantal keurmerken uitgebreid met onder andere MVO- en CO2-prestatieladder en de Barometers in beheer bij SMK. Ook komen er in 2012 meer niveaus per keurmerk in aanmerking voor aftrek. Bij een aantal keurmerken, zoals Milieukeur, Dubokeur en Ecolabel, kunnen zowel de producerende bedrijven (productiemiddelen) als afnemers (gecertificeerde producten) gebruik maken van de MIAVamil regeling. Voor de glastuinbouw zijn er nieuwe aftrekmogelijkheden voor het verminderen van het lozen van drainwater (met gewasbeschermingsmiddelen), het beter benutten van opgepompt grondwater en het voorkomen van warmteophoping in de kas. Voor de veeteelt is naast een duurzame melkveestal, duurzame varkensstal en duurzame pluimveestal nu ook de duurzame konijnenstal in de lijst opgenomen. Wel zijn de eisen waaraan duurzame stallen moeten voldoen strenger geworden. Bedrijven kunnen in 2012 via internet MIAVamil aanvragen. Dit geldt alleen voor milieu-investeringen die in 2012 worden gedaan en niet voor investeringen waarbij de opdracht in 2011 is verstrekt.

Bron: AgenschapNL 29-12-2012