Boekhouder voor Beverwijk en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

WP Google Maps Fout

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Boekhouder Beverwijk

Archive for the ‘Nieuws’ Category

Innovatief op gebied van energie en water? Dien project Green Deal in

Nieuwe projecten voor de Green Deal kunnen weer worden ingediend. Het moet gaan om concrete duurzame initiatieven op het gebied van energie, water, grondstoffen en mobiliteit.

Iedereen kan tot en met 29 februari 2012 online een voorstel indienen. Dus niet alleen bedrijven, andere overheden en organisaties, maar ook burgers. Uitgangspunten bij de beoordeling van de Green Deal voorstellen zijn dat de indiener zelf een actieve rol speelt bij de uitvoering van een initiatief. Het moet gaan om concrete initiatieven op het gebied van duurzaam gebruik van grondstoffen en water (waaronder biodiversiteit), duurzame mobiliteit, duurzame energie en energiebesparing, dat rendabel is of kan worden. Ook moet het snel resultaat hebben (bij voorkeur binnen drie jaar) en het moet leiden tot nieuwe economische activiteit(en) of tot kostenbesparingen voor bedrijven en burgers. Door Green Deals met de samenleving te sluiten zorgt de Rijksoverheid dat deze projecten een zetje in de goede richting krijgen. De overheid kan wet en regelgeving aanpassen, afzetmarkten voor nieuwe technologieën ondersteunen, zorgen voor goede samenwerkingsverbanden en de toegang tot de kapitaalmarkt verbeteren. Op dit moment zijn er al ruim zeventig Green Deals. De komende jaren zal het kabinet Green Deals blijven sluiten met de samenleving. Elke deal bevat een concreet resultaat, de inzet van het bedrijfsleven, medeoverheden en kennisinstellingen en de inzet van de rijksoverheid. Nieuwe projecten voor de Green Deal kunnen worden ingediend via de website www.rijksoverheid.nl/greendeal. Bron: AgentschapNL, 15-12-2011

Ben je vernieuwende MKB’er en zoek je financiering? Profiteer van innovatiefonds MKB+

Om vernieuwende MKB’ers snel aan een financiering te helpen is 1 januari het InnovatiefondsMKB+ van start gegaan, weet Boekhouder Beverwijk 

Het fonds stelt de komende jaren (tot en met 2015) in totaal €500 miljoen beschikbaar.

Het fonds open staat voor vernieuwende ondernemers uit het MKB en voor ondernemingen die groter zijn dan het MKB. Vanaf 1 januari kunnen ondernemers ook met kleinere projecten (€150.000 euro) bij het InnovatiefondsMKB+ aankloppen. Vernieuwende ondernemers worden door banken als risicovoller gezien waardoor hun financieringsvraag vaker wordt afgewezen. Zelfs investeerders die durfkapitaal beschikbaar stellen worden vaak weerhouden te investeren in markten waarvan risico’s moeilijker zijn in te schatten, zoals bijvoorbeeld de markt voor hightech-producten. Betrokkenheid van het InnovatiefondsMKB+ helpt andere financiers van de onderneming over de streep te trekken.

Het InnovatiefondsMKB+ werkt met innovatiekredieten die rechtstreeks aan ondernemingen worden verstrekt en door kapitaal te verstrekken aan investeringsfondsen die investeren met risicokapitaal in deze vernieuwende ondernemingen. Het innovatiekrediet betreft directe financiering tot een derde van de kosten die met ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten gepaard gaat. Als het project tijdens de ontwikkelingsfase mislukt, wordt het krediet omgezet in een subsidie. Het fonds stelt voor dit jaar €95 miljoen aan innovatiekredieten beschikbaar. Met ingang van 1 januari is het InnovatiefondsMKB revolverend.

Dat wil zeggen dat inkomsten uit succesvolle investeringen terugstromen in het fonds en niet zoals voorheen in de algemene middelen. Hierdoor kan het fonds in plaats van één onderneming te subsidiëren, vier tot vijf ondernemingen van krediet voorzien.

Bron: Min ELI, 2-01-2012

Overzicht nieuwe belastingverdragen

Het afgelopen jaar zijn in Nederland een aantal nieuwe belastingverdragen en informatie-uitwisselingovereenkomsten in werking getreden. Hieronder is een overzicht opgenomen van de nieuwe belastingverdragen en informatie-uitwisselingovereenkomsten.

Belastingverdragen

In 2011 zijn de belastingverdragen met Hongkong, Zwitserland, Panama, Oman en Japan in werking getreden. Bovendien is het verdrag met Barbados gewijzigd. De belastingverdragen zijn voor bronbelastingen van toepassing op bedragen betaald op of na 1 januari 2012. Met betrekking tot andere belastingen is het belastingverdrag van toepassing op belastingjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012.

Het belastingverdrag met Hong Kong is op 24 oktober 2011 in werking getreden en zoals gebruikelijk op Nederlandse belastingen met ingang van 1 januari 2012 van toepassing. Voor belastingen in Hongkong is het belastingverdrag echter met ingang van 1 april 2012 van toepassing, omdat Hongkong een afwijkend fiscaal jaar kent dat begint op 1 april.

Het belastingverdrag met Zwitserland is op 9 november 2011 in werking getreden. Daarnaast is op 1 december 2011 het belastingverdrag met Panama in werking getreden. Het belastingverdrag met Oman treedt in werking op 28 december 2011. Het belastingverdrag met Japan treedt in werking op 29 december 2011.

Op 13 november 2011 is het wijzigingsprotocol met Barbados in werking getreden. Dit wijzigingsprotocol betreft de behandeling van dividenden en de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken.

Belastingverdragen zijn bedoeld om te voorkomen dat belastingplichtigen –zowel ondernemers als particulieren – dubbel belasting betalen.

Informatie-uitwisselingsovereenkomsten

Op 1 januari 2012 zijn 8 nieuwe informatie-uitwisselingsovereenkomsten van toepassing. Het gaat hier om informatie-uitwisselingsovereenkomsten met Anguilla, de Cookeilanden, Gibraltar, Montserrat de Marshalleilanden, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, en de Turks- en Caicoseilanden.

Met een informatie-uitwisselingsovereenkomst (Tax Information Exchange Agreements: TIEA’s) kan Nederland bij de belastingdienst van een ander land gericht informatie opvragen over spaartegoeden, dividenden en winstuitkeringen.

Overzicht belastingverdragen

Het ministerie van Financiën publiceert elk kwartaal een geactualiseerd overzicht van de belastingverdragen die Nederland heeft afgesloten. Het meest recente overzicht is van 1 januari 2012.

Documenten en publicaties

Verdragenoverzicht per 1 januari 2012

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe …

ZZP-tip: Kom netwerken op Open Coffee Beverwijk

De Kom netwerken op Open Coffee Beverwijkar café Madame Marlie, Grote Markt 21
Beverwijk, NOORD-HOLLAND 2011 RC NL.

Read the rest of this entry »

ZZP-tip: Hoe begin met je een ZZP blog?

De ZZP’er van nu communiceert ook via internet met zijn klanten en vrienden. Reden: de ZZP’er bereikt zo meer mensen, hij deelt zijn succes en ervaringen en krijgt reacties.

Read the rest of this entry »

ZZP-tip: Hoe begin met je een ZZP blog?

De ZZP’er van nu communiceert ook via internet met zijn klanten en vrienden. Reden: de ZZP’er bereikt zo meer mensen, hij deelt zijn succes en ervaringen en krijgt reacties.

Read the rest of this entry »

ZZP-netwerkevent: Business to Businessgala Beverwijk

BtB Gala (Door: Business to Business ), weet Boekhouder Beverwijk

Read the rest of this entry »

ZZP-netwerkevent: Business to Businessgala Beverwijk

BtB Gala (Door: Business to Business ), weet Boekhouder Beverwijk

Read the rest of this entry »

Nieuwe regels VCA opleiding in de bouw

Aannemers in de bouw opgelet. Sinds 1 januari 2010 zijn er nieuwe regels voor examens van de VCA-opleidingen, weet Boekhouder Beverwijk.

 ZZP’ers/mkb’ers die een certificaat Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) willen halen, moeten naar zo’n cursus moeten sturen.

Minimumloon stijgt in 2010

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2010 met 0,64 procent.

Het wettelijk bruto minimumloon (WML)  voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari  2010: 1407,60 euro per maand; 324,85 euro per week; 64,97 euro per dag.