Boekhouder voor Beverwijk en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder Beverwijk

Posts Tagged ‘boekhouding-zzp’

Hoe behoud je als student studiefinanciering als je bijwerkt

Veel kinderen werken tijdens de schoolvakantie. Als student mag je in een jaar tot € 13.729,80 bruto bijverdienen en behoudt je zo je studiefinanciering. Als je meer verdient dan de bijverdien grens dan verspeel je de studiefinanciering voor deze periode. Tip van boekhouder-Beverwijk: Check of er te veel aan loonheffing is ingehouden waardoor je evt nog een belastingteruggave krijgt.

rekenmachine met boekhouding-cijfers

ZZP-tip: middel bij wisselende inkomens over 3 jaar

Heb je als zzp’er last van de crisis? Schommelt de winst en inkomen? Als je wisselende inkomens hebt over drie opeenvolgende jaren dan kun je  via de middeling van drie inkomens inkomstenbelasting terugvragen

rekenmachine met boekhouding-cijfers

Bij middeling van het inkomen moet je de volgende regels in acht nemen:

 

– De middelingsregeling is er voor box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning.

– Je mag alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren (het middelingstijdvak, dus bijvoorbeeld 2012, 2011 en 2010).

– Je hebt gedurende deze drie jaar in Nederland belasting betaald.

– Je mag alleen middelen als het middelingstijdvak geen overlap heeft met een eerder middelingstijdvak.

– Je dient het verzoek tot middeling te doen binnen 36 maanden nadat de aanslag van het laatste jaar dat tot jouw middelingstijdvak hoort, onherroepelijk vaststaat of u vraagt of boekhouder-beverwijk dat doet.

 

Je moet altijd de berekening van de middeling meesturen met met het verzoek om middeling.

 

Negatief inkomen

Let op: Heeft u in een kalenderjaar een negatief inkomen? Dan wordt het inkomen van dat jaar op 0 euro gesteld.

 

Drempel

De eerste 545 euro van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt u niet terug. Voor alles boven dit bedrag krijgt u een teruggaaf.

– See more at: http://www.schildersvak.nl/weblog/1029/peter-brink/middel-uw-inkomen#sthash.oaGiEE5T.dpuf

ZZP-tip: Luister morgen naar Radio 1: gratis belastingips

De hele dag tips voor de belastingaangifte
De publieke nieuws- en sportzender staat vrijdag 30 maart de hele dag in het teken van de blauwe enveloppe van de Belastingdienst. In alle Radio1 programma’s is aandacht voor de fiscale thema’s en geven deskundigen antwoord op vragen van luisteraars. Bekende Nederlanders doen een boekje open over hun opgave, zo las Boekhouder Beverwijk

Bordje station Beverwijk

Zondag 1 april is de deadline voor het aanleveren van het formulier bij de Belastingdienst. Radio 1 staat op ‘blauwe vrijdag’ van 6.00 uur tot 22.00 uur in het teken van de belastingaangifte. Bekende Nederlanders spreken over hun ervaringen met de belastingen. Welke type belasting mag volgens hen worden afgeschaft en is de last tussen arm en rijk eerlijk verdeeld?

Staatssecretaris Weekers van Financiën komt aan het woord en financieel deskundigen laten hun licht schijnen over regelingen. Hoe zit het met belangrijke thema’s als sparen, beleggen en erven, de eigen woning en de lease-auto? ZZP’ers krijgen inzicht in de haken en ogen van hun aangifte. Hoe is de belastingmoraal van de Nederlander? Voor welke toeslagen en kortingen komen we in aanmerking? Een helpdesk geeft bellers inzicht in regelingen voor zorg, huur, persoonsgebonden budget, kinderen, ouderen en alleenstaanden. De luisteraar krijgt inzicht in constructies en belastingroutes. Wat moeten we doen als we het niet meer weten? De belastingtelefoon staat deze dagen roodgloeiend. Bekeken wordt of de publieksvoorlichting van de belastingdienst voldoende uitkomst biedt.

Mocht u uw belastingaangifte al ingediend hebben, dan is het mogelijk om eventuele wijzigingen of aanvullingen alsnog door te voeren in uw aangifte. U kunt de aangifte op het te wijzigen punt opnieuw invullen en opnieuw versturen. De nieuwe versie overschrijft dan de oude, het kan zelfs na 1 april nog als de aangifte nog niet definitief is gemaakt.

Luisteraars kunnen vanaf maandag 19 maart hun vragen over de aangifte 2011 mailen naar blauwevrijdag@radio1.nl Op Blauwe vrijdag beantwoordt een panel de meest gestelde vragen.

TEST

test bericht

FNV wil einde fraude-onderzoek

De vakcentrale FNV en vakbond FNV Zelfstandigen willen dat de Tweede Kamer een eind maakt aan de manier waarop fraudeonderzoek wordt gedaan onder zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) die vanuit een ww-uitkering een eigen bedrijf zijn gestart.

Volgens de FNV zijn de afgelopen jaren vele honderden, zo niet duizenden, zzp’ers ten onrechte van fraude beschuldigd door uitkeringsinstantie UWV en de belastingdienst. Die slachtoffers moeten eerherstel krijgen en financiële compensatie.

,,Het is soms echt Kafka in de polder’’, zei bestuurder Leo Hartveld van de vakcentrale gisteren in het gebouw van de Tweede Kamer. Daar kregen Kamerleden van bijna alle politieke partijen een petitie en een uitgebreid onderzoek naar de problemen overhandigd.
Veel zzp’ers die met toestemming van het UWV een bedrijfje zijn gestart vanuit een uitkeringssituatie, botsen later op tegen de verschillende regels die de belastingdienst en het UWV hanteren voor het verrekenen van gewerkte uren. Dat probleem doet zich niet voor bij mensen die vanuit de bijstand of arbeidsongeschiktheid als zelfstandige gaan werken. Die mogen namelijk de verdiensten uit het eigen bedrijf verrekenen met de uitkering zolang het bedrijf nog niet voldoende inkomen oplevert.

,,Dat is een veel beter systeem’’, zegt Aad van Loon, die zelf werd onderworpen aan een fraudeonderzoek door het UWV en de belastingdienst. Van Loon en zijn partner moeten samen 96.000 euro terugbetalen aan het UWV omdat ze te weinig in het eigen bedrijf gewerkte uren zouden hebben opgegeven. ,,Dat was ons nota bene door een coach van het UWV geadviseerd, omdat je als startende ondernemer heel veel uren maakt die geen cent opleveren. Maar toen een andere afdeling een fraudeonderzoek tegen ons begon, was die coach nergens meer te vinden.’’

Van Loon heeft nog geluk. Het bedrijfje dat hij samen met zijn partner opzette, draait goed. Ze kunnen de maandelijkse afbetaling van 1100 euro wel opbrengen, al vinden ze het onterecht. Maar volgens FNV Zelfstandigen zijn veel andere zzp’ers die gepakt zijn wegens ’fraude’ er veel slechter aan toe. ,,Veel slachtoffers zitten financieel aan de grond en psychisch in de vernieling’’, zegt Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen.
De problematiek komt morgen (donderdag) aan de orde tijdens overleg in de Tweede Kamer. Als het aan de FNV ligt, komt er een betere startersregeling en gaat het UWV starters beter begeleiden en voorlichten en fatsoenlijker behandelen. Bovendien moet er volgens de FNV een compensatieregeling komen voor gedupeerden die aantoonbaar te goeder trouw hebben gehandeld.

Bron: Nederlands Dagblad 

boekhouder beverwijk 

MKB-Ned positief over kredietverlening

In het mkb is meer optimisme over kredietverlening door banken. Dat blijkt uit een onderzoek van MKB-Nederland, staat op boekhouder beverwijk

Vorig jaar december verwachtte 66 procent van de ondernemers een lening te kunnen krijgen. Nu is dat 69 procent.

Bouw
Volgens de belangenorganisatie draaien banken de kredietkraan niet overal dicht. Met name de bouw en de industrie zouden het moeten ontgelden. Dat is echter wel cruciaal, stelt MKB-Nederland, omdat een opleving in die sectoren in belangrijke mate kan bijdragen aan het herstel en de groei van de economie.

www.boekhouder-beverwijk.nl

Lagere BTW niet voor verbouwing

Het verlaagde btw-tarief van zes procent geldt niet voor ‘gewone’ verbouwingen. Dat benadrukte minister Van der Laan (Wonen) gisteren tijdens een bouwcrisisconferentie in Amersfoort.

Het btw-tarief van zes procent is in het leven geroepen om de bouwsector een oppepper te geven. Het nieuwe tarief geldt voor energiebesparende maatregelen, zoals het aanbrengen van zonnepanelen en isolatie aan woningen. In de bouwwereld wordt echter in veel gevallen uitgegaan dat ook het plaatsen van bijvoorbeeld een dakkapel of nieuwe badkamer per 1 juli valt onder het nieuwe btw-tarief, in plaats van nu 19 procent btw. Dat is onjuist, aldus Van der Laan. Voor dubbelglas komt per 1 oktober een aparte subsidie.

Crisispakket

De Vereniging Eigen Huis vindt deze maatregelen onvoldoende. Er moet door het kabinet meer worden gedaan om de koopwoningmarkt vlot te trekken en bouwvakkers aan het werk te houden. Dit ‘crisispakket’ zou volgens de woordvoerder van de vereniging niet tot lagere prijzen voor de consument zorgen, maar vooral tot hogere marges voor de bouwers.

Fraudegevoelig

De minister zei dat er wel een zogenaamde ‘energiebesparingskredietregeling’ in het leven worden geroepen. Particulieren kunnen tegen een lagere rente een lening afsluiten als ze bijvoorbeeld hun huis willen isoleren. ‘We nemen het feit dat zo’n regeling licht fraudegevoelig is op de koop toe’, aldus Van der Laan.   

 

ZZP-Nederland: Overheid moet zzp’ers ontzien

ZZP’ers worden massaal benadeeld door de lokale overheid op het gebied van kwijtschelding lokale lasten. Daar waar burgers in loondienst volop mogelijkheden hebben om bij een laag inkomen in aanmerking te komen voor kwijtschelding, worden ZZP’ers gezien als grote ondernemers die het wel kunnen betalen.

Iedereen met een inkomen op bijstandsniveau kan kwijtschelding van lokale belastingen aanvragen. De voorwaarden hiervoor zijn dat men een inkomen op bijstandsniveau heeft en een vermogen dat maximaal één maand bijstand plus het bedrag van de aanslag. Deze regeling geldt niet voor kleine zelfstandigen.

Kwijtschelding lokale lasten niet voor ZZP’ers
Kwijtschelding van lokale belastingen niet toepasbaar voor ZZP’ers met een laag inkomen omdat een overheidsmaatregel dat verbiedt. Volgens dhr. Rademaker van de Gemeente Groningen zou de regeling ongelijkheid in de hand werken voor ondernemers “die minder goed hun best doen”. “Er wordt wel gewerkt aan een maatregel om de kleine zelfstandigen te ontzien, maar voorlopig is een verandering nog niet doorgevoerd.”

Voortmaken met maatregelen om ZZP’ers te ontzien
ZZP Nederland is voorlichter en belangenbehartiger van ca 8000 ZZP’ers en pleit voor een versnelde doorvoer van de maatregel om kleine zelfstandigen te ontzien. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland hebben een behoorlijk aantal kleine zelfstandigen het extra moeilijk door de economische crisis. Marrink: “We spreken regelmatig mensen die al sinds enkele maanden geen opdrachten meer hebben en er is vrijwel geen enkel vangnet om te voorzien in een inkomen. De BBZ regeling werkt erg omslachtig en duurt lang. De weigering om kwijtschelding van lokale belastingen voor zelfstandigen toe te passen maakt het alleen maar erger.”

Overheid maakt meer fouten met regelingen ZZP’ers
Mensen die een uitkering ontvangen komen (gelukkig) voor veel ondersteunende regelingen in aanmerking. Dat kleine zelfstandigen hard moeten werken voor hun geld is algemeen bekend, maar bij een laag inkomen moeten deze mensen bijgestaan worden door de overheid. Marrink: “kwijtschelding is niet de enige fout die de overheid maakt, ook de hetze die het UWV aan het voeren is in zogenaamde fraudezaken slaat helemaal nergens op.

ZZP’ers als boeven bestempeld
ZZP’ers die gestart zijn met behoud van een UWV uitkering worden nu als boeven bestempeld, terwijl de voorlichting van het UWV op zijn minst onduidelijk is. Beter zou het zijn als het UWV een terugbetaalregeling toepast op inkomen in plaats van een urencriterium. Een betere samenwerking tussen de diverse overheidsinstellingen zou veel oplossen. Daarbij kan de overheid volop gebruik maken van de expertise die bij belangenorganisaties zoals ZZP Nederland aanwezig is.”

boekhouder beverwijk

Van maand- naar kwartaalaangifte OB

Had uw bedrijf willen overstappen van een maand- naar kwartaalaangifte voor de btw, maar bent u vergeten om het formulier voor 1 juni terug te sturen? Dan heeft u geluk. U kunt nog snel de brief invullen die de fiscus u heeft toegezonden. De Belastingdienst heeft de indieningstermijn namelijk verlengd tot donderdag 11 juni.

In verband met de aanpak van de economische crisis is een tijdje geleden bekendgemaakt dat btw-ondernemers die nu maandaangifte doen voor de btw over kunnen stappen naar een kwartaalaangifte. Als het goed is, heeft u hierover in mei een brief gehad die vóór 1 juni 2009 teruggestuurd had moeten worden als u wilde overstappen. Maar u heeft nu dus iets langer de tijd gekregen. Stuurt u de brief op tijd retour, dan gaat uw eerstvolgende aangifte over het derde kwartaal van 2009. Bent u te laat, dan kan de Belastingdienst niet garanderen dat uw verzoek op tijd verwerkt kan worden. Wilt u gewoon maandaangifte blijven doen dan hoeft u de brief niet terug te sturen.

www.mkbboekhouder.nl

mijnzzp.nl gratis voor elke zzp'er

De website www.mijnzzp.nl is er voor zzp’ers en voor mensen die op zoek zijn zzp’ers. De website brengt zzp’ers van diverse pluimage bij elkaar. Elke zzp’er kan gratis lid worden en zijn link vermelden, ook is er de mogelijkheid tot het opnemen van het bedrijfsprofiel.