Boekhouder voor Beverwijk en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder Beverwijk

Posts Tagged ‘boekhouding-zzp’

Gemeenten bieden schuldhulp

De aanpak van schuldenproblemen wordt een wettelijke taak voor de gemeenten. In een brief aan de Tweede Kamer schetst staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kaders voor ‘minnelijke’ schuldhulpverlening, staat opboekhouder beverwijk

In de praktijk verschilt de manier waarop hulp wordt geboden aan mensen met problematische schulden sterk van gemeente tot gemeente. In het wetsvoorstel worden de belangrijkste voorwaarden geformuleerd die moeten leiden tot een effectievere aanpak van de schuldhulpverlening.

Aanpak

Na een verzoek tot schuldhulp hebben gemeenten uiterlijk vier weken de tijd om tot actie over te gaan. Dat moet uiteindelijk leiden tot een individueel plan waarbij niet alleen aandacht is voor het oplossen van het schuldenprobleem, maar ook voor de omstandigheden waaronder die schulden zijn ontstaan. De vaststelling van de afloscapaciteit van een schuldenaar vindt plaats op basis van een in de wet op te nemen norm.
­
Het is aan de gemeenteraad om vorm en inhoud te bepalen en een integraal plan op te stellen, op vergelijkbare wijze waarop dat is gebeurd bij de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Ook voor ex-ondernemers

De minnelijke schuldhulpverlening is niet alleen toegankelijk voor natuurlijke personen met privé schulden, maar ook voor natuurlijke personen die schulden hebben in verband de liquidatie van een onderneming. Voorwaarde voor de toegang tot de minnelijke schuldhulpverlening is dat de activiteiten van de onderneming van de natuurlijke persoon feitelijk gestopt moeten zijn.

Geen juridische procedures

Met de voorgestelde aanpak beoogt het kabinet dat mensen van problematische schulden afkomen zonder in allerlei juridische procedures terecht te komen. Het is vaak het beste om schuldproblematiek ‘minnelijk’ op te lossen. Instemming van de schuldeisers is daarbij essentieel.
­
Het is de bedoeling het wetsvoorstel nog voor het eind van dit jaar in te dienen bij de Tweede Kamer.

Ondernemers denken aan ontslag

Een kwart van de aannemers in het midden- en kleinbedrijf gaat ervan uit de komende maand personeel te moeten ontslaan en 65% verwacht een verslechtering van de economie en een daling van de prijzen. Dit blijkt uit een enquête van de Aannemersfederatie Nederland onder 1.700 leden. Bijna 60% van de bedrijven liet eind mei weten met productiebelemmeringen te kampen. Dit is voor het overgrote deel het gevolg van onvoldoende orders en voor een kleiner deel van stagnatie bij grote hoofdaannemers, meldt boekhouder beverwijk

Het onderzoek laat zien dat de huidige productiedaling voor een groot deel wordt opgevangen door de uitstoot van zzp`ers en ingeleend personeel. De afgelopen maanden nam het aantal zzp`ers af met 22% en het aantal inleenkrachten met 18%. Het aantal vaste medewerkers bleef nagenoeg gelijk. De grootste klappen vallen in de woningbouw, waar 50% van de aannemers met productieverlies te maken heeft. Van een terugslag bij verbouw, herstel en onderhoud van woningen is nog weinig te merken.

De verslechtering van de situatie is verder te zien aan het feit dat 45% van de respondenten laat weten minder orders dan normaal te hebben en 25% het rendement van het eigen bedrijf als slecht bestempelt. De Aannemersfederatie Nederland zal de enquête periodiek herhalen om de ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen en om waar nodig het beleid aan te kunnen passen.

boekhouder beverwijk

Horeca hoopt op warme zomer

Voor veel noodlijdende horecazaken is een goede zomer de laatste strohalm. De Nederlandse horeca zag de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar dalen met 6,1% ten opzichte van dezelfde periode in 2008, als gevolg van de crisis en het rookverbod. Voor cafés bedroeg de daling in het eerste kwartaal 9% en in maart zelfs 12%. Sindsdien is de situatie alleen nog maar verergerd, aldus horeca-exploitant Laurens Meyer 

Meyer exploiteert 38 horecabedrijven en verwacht dat zijn omzetdaling wel 15% bedraagt. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft een daling in het eerste kwartaal gemeten van 6,5%. KHN geeft de schuld vooral aan de crisis en het daardoor gedaalde consumentenvertrouwen. Consumenten zetten hun geld eerder op een spaarrekening dan dat zij dit uitgeven in de horeca. Vooral hotels en de sub-top van restaurants in de Randstad moeten het ontgelden, doordat het aantal zakentrips is afgenomen.

FNV Horeca kan niet meten wat het effect van het dalende horecabezoek is op het aantal arbeidsplaatsen in de sector. Veel werknemers zijn namelijk uitzendkracht, of hebben een tijdelijk of nulurencontract. De horecavakbond concludeert uit signalen dat hotels veel tijdelijke contracten niet zouden hebben verlengd en dat er minder flexwerkers worden ingezet.

boekhouder beverwijk

Parttime ZZP'er populair

Jaarlijks starten zo’n 80.000 mensen als ZZP’er een eigen bedrijf. Het zijn kleine zelfstandigen die het werken voor een baas niet meer zien zitten en met hun vakkennis zelf een bedrijf oprichten. Vooral ouderen met veel vakkennis starten meer en meer een eigen bedrijf, meldt boekhouder beverwijk

Start parttime eigen bedrijf is veel gemakkelijker
Een behoorlijk deel van deze ZZP’ers begint parttime. Op zich is een start als parttime ondernemer ook veel gemakkelijker: De ZZP’er heeft zich dan verzekerd van een klein inkomen door naast het eigen bedrijf nog een baan te hebben. Het risico is op deze manier overzichtelijk en aanvaardbaar. Ondertussen kan de startende ZZP’er zijn klantenkring uitbreiden en op den duur volledig zelfstandig ondernemer worden.

ZZP'ers op Nationaal ICT event

Het Nationaal ICT Event voor zzp’ers trok onlangs veel bezoekers. Het thema, bij het in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken georganiseerde event, was: Quick start your business. Hier konden startende ondernemers en ZZP´ers informatie opdoen omtrent onderwerpen waar zij mee in aanraking komen.

Onderwerpen waren:

Hoe schrijf je een ondernemersplan?

Hoe start je een onderneming?

Experts, zoals PricewaterhouseCoopers, ING, Rabobank en B-grip verzorgden verschillende sessies.

U kunt voor meer info ook terecht bij boekhouder beverwijk

Strengere controle privé gebruik auto

De belastingdienst gaat strenger controleren op het privégebruik van de auto van de zaak. Dit meldt mkbboekhouder.nl

Dit jaar heeft de belastingdienst van 1.500 mensen in totaal € 4 miljoen aan belasting en boetes nageheven wegens ten onrechte niet aangegeven privégebruik. Het blijkt dat vooral de berijders van een auto van de zaak die verkeersboetes krijgen de auto zonder bijtelling privé gebruiken. Ongeveer 40% van de gecontroleerde mensen in deze groep ontving een naheffing en een boete. Ga na of uw gebruik van de auto wel in overeenstemming is met de administratieve en fiscale verwerking daarvan. Misschien moet u uw verklaring geen privégebruik intrekken?

www.mkbboekhouder.nl

Boekje voor zzp'er

Begin 2009 is een handzaam boekwerkje verschenen van de hand van Arjan Dasselaar voor de Zelfstandige Zonder Personeel (de ZZP’er).


  Op humoristische wijze worden alle aspecten 
  besproken van het bestaan als kleine
  zelfstandige. Op heldere en beknopte wijze
  wordt u wegwijs gemaakt in het doolhof van
  het ondernemerschap. AAGORA heeft Arjan
  bijgestaan in de totstandkoming van zijn
  handboek en kan u dit boek dan ook van
  harte aanbevelen!

http://www.vanduurenmedia.nl/

ISBN-13: 9789059403741

www.boekhouder-beverwijk.nl

ZZp'er welkom bij particulieren

Door de kredietcrisis zoekt een kwart van de leden van FNV Zelfstandigen Bouw de laatste maanden meer werk bij particulieren. Ruim de helft, 56%, doet meer moeite om opdrachten binnen te halenl

Door de kredietcrisis kom je niet meer weg met slechte kwaliteit’ is een stelling die tweederde van de leden onderschrijft. “We zien dat onze leden als goede ondernemers hun grenzen verleggen.

Calculatie en acquisitie

We gaan ze nu extra ondersteunen met tips voor calculatie en acquisitie op de particuliere markt”, zegt voorzitter Charles Verhoef in de aanloop naar de ledendag van FNV ZBo, zaterdag in Walibi World. Want al kijkt 54% positief tegen de toekomst van het werk aan, 44% ziet de omzet teruglopen.

Enquête

In opdracht van FNV Zelfstandigen Bouw voerde onderzoeksbureau ADV Market Research een online enquête uit. Daarvoor kregen tussen 24 maart en 6 april 5712 leden per e-mail vragen over de gevolgen van de kredietcrisis. In totaal vulden 996 leden de enquête in; de resultaten zijn representatief voor de achterban van FNV ZBo.

Nieuwe dienstverlening

Als aanvulling onderzocht ADV in de eerste week van mei aan welke nieuwe dienstverlening leden in de bouwsector behoefte hebben. Het hoogst scoren een cursus ‘hoe bereken ik een juiste prijs voor mijn opdracht’ (45%) en folders over het benaderen van de particuliere markt (41%) en over acquisitie (29%).

“In het najaar starten we daarvoor een nieuw programma met folders en korte cursussen in de regio”, aldus Charles Verhoef, die het ondernemerschap van de leden verder wil stimuleren.

Bemiddeling en scholing

Met enkele bemiddelingsbureaus is FNV ZBo in onderhandeling over hulp voor zzp’ers. Want aan bemiddeling naar werk heeft 28% van de leden in de bouw behoefte, bemiddeling voor het verkrijgen van opdrachten vindt 31% wenselijk. Verder staat scholing op de rol, want 22% heeft behoefte aan korte scholing voor verbreding van het vakgebied.

www.mkbboekhouder.nl

Stijging aantal zzp'ers

Nog steeds veel startende ZZP’ers ondanks crisis
Volgens een rapport van de Kamer van Koophandel starten in 2009 meer mensen dan in 2008, ondanks de economische crisis. In maart 2009 hebben zich meer mensen ingeschreven als ondernemer dan in dezelfde maand vorig jaar. 2008 was al een topjaar met 107.000 nieuwe inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, 2009 belooft nog meer inschrijvingen.

Sterke stijging dienstensector in 2008
Met name in de dienstverlening starten meer ondernemers dan ooit. Maar liefst 54% van alle nieuwe inschrijvingen zijn afkomstig uit de dienstensector. 18% van de starters komt uit de bouwsector, 13% ziet wel brood in de detailhandel.

Minder vrouwelijke ondernemers
In 2008 zijn minder vrouwen gestart met een onderneming ten opzichte van het jaar daarvoor. Opmerkelijk is het percentage ZZP’ers dat start als ondernemer. In 2008 waren van de starters maar liefst 89% aan te merken als ZZP’er. Ook brancheorganisatie ZZP Nederland heeft dit gemerkt aan de snelle stijging van het aantal aangesloten ZZP’ers.

Motieven startende ondernemers
Nog steeds is de drang naar vrijheid de belangrijkste leidraad om een eigen bedrijf te beginnen. Op zich niet verwonderlijk: het overgrote deel van de startende ZZP’ers zijn ervaren vakmensen op ietwat oudere leeftijd. Deze mensen hebben het werken voor een bedrijf wel gezien. Steeds meer regels en steeds minder aandacht voor het vak is een veel gehoorde kreet bij ZZP Nederland. Geld is niet een drijfveer om een bedrijf te starten. De economische recessie lijkt wel een stimulans te zijn. Mensen die op hogere leeftijd worden ontslagen kiezen vaker voor een eigen onderneming. Ook de mogelijkheden om te starten vanuit een uitkering kent veel belangstelling. Helaas is de overheid hier niet al te duidelijk over. Met name de regelingen vanuit een bijstandsituatie verschillen per gemeente en het ambtelijk apparaat is vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden die de BBZ kent.

Buitenlandse starters
Onder de buitenlandse starters is het aantal Polen in 2008 flink afgenomen. In totaal zijn 1.910 Polen gestart als ondernemer in Nederland, een daling van 33 procent ten opzichte van 2007. De snelst groeiende groep buitenlandse starters zijn nu Bulgaren en Roemenen, die met respectievelijk 1.590 (+ 63%) en 520 (+ 77%) starters een enorme groei ten opzicht van 2007 hebben doorgemaakt. Dit heeft alles te maken met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, per 1 januari 2007. De meerderheid van deze groep startende ondernemers is actief in de bouw- en dienstensector.

 

Boekhouder Beverwijk

Minder zorgen voor zzp'er in de bouw

De economische crisis raakt iedereen, ook zzp´ers. Toch blijkt uit een onderzoek van USP Marketing Consultancy onder 130 directeuren/eigenaren van diverse bouwbedrijven, dat de berichtgeving wel iets genuanceerder mag. In de bouw vallen harde klappen, dat is waar. Maar zzp’ers in de bouw maken zich minder zorgen over de economische ontwikkelingen dan bedrijven met personeel. Waar in 2006 het tekort aan bekwame vaklieden nog als grootste bedreiging voor de bouw gezien, is dit momenteel de economische ontwikkeling.

Van de ondervraagde bouwbedrijven geeft 40 procent aan de economische ontwikkeling als grootste gevaar voor de bouw te zien. Vakmanschaptekort volgt op ruime afstand met 19 procent. De komst van de Poolse bouwvakker staat met 17 procent op een derde plaats.

Verschil in typen
Bouwbedrijven met personeel maken zich met 47 procent meer zorgen over de economische ontwikkeling dan zzp’ers: 32 procent. Zzp’ers zien daarentegen meer gevaar in vakmanschaptekort dan bedrijven met personeel. Wanneer gekeken wordt naar het type bouwbedrijf, is te zien dat aannemers en montagebedrijven zich meer zorgen maken over vakmanschaptekort dan afbouwbedrijven (schilder- en stukadoorbedrijven). Afbouwers vrezen meer de komst van Poolse arbeidskrachten dan de aannemers en montagebedrijven.

boekhouder beverwijk