Boekhouder voor Beverwijk en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder Beverwijk

Posts Tagged ‘ecolabel’

ZZP-tip: profiteer in 2012 van de MIAVamil-regeling Milieulijst

Ook in 2012 kunnen bedrijven weer profiteren van de gunstige fiscale aftrekmogelijkheden van de MIAVamil-regeling. Op de onlangs gepubliceerde nieuwe Milieulijst voor 2012 staan circa 360 investeringen waarbij tot 36 procent van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst.

De Milieulijst 2012 stimuleert onder andere nieuwe maatregelen voor een duurzaam (her)gebruik van grondstoffen, beperking van industriƫle luchtemissies en vermindering van het watergebruik in de glastuinbouw. Op de Milieulijst 2012 is het aantal keurmerken uitgebreid met onder andere MVO- en CO2-prestatieladder en de Barometers in beheer bij SMK. Ook komen er in 2012 meer niveaus per keurmerk in aanmerking voor aftrek. Bij een aantal keurmerken, zoals Milieukeur, Dubokeur en Ecolabel, kunnen zowel de producerende bedrijven (productiemiddelen) als afnemers (gecertificeerde producten) gebruik maken van de MIAVamil regeling. Voor de glastuinbouw zijn er nieuwe aftrekmogelijkheden voor het verminderen van het lozen van drainwater (met gewasbeschermingsmiddelen), het beter benutten van opgepompt grondwater en het voorkomen van warmteophoping in de kas. Voor de veeteelt is naast een duurzame melkveestal, duurzame varkensstal en duurzame pluimveestal nu ook de duurzame konijnenstal in de lijst opgenomen. Wel zijn de eisen waaraan duurzame stallen moeten voldoen strenger geworden. Bedrijven kunnen in 2012 via internet MIAVamil aanvragen. Dit geldt alleen voor milieu-investeringen die in 2012 worden gedaan en niet voor investeringen waarbij de opdracht in 2011 is verstrekt.

Bron: AgenschapNL 29-12-2012