Boekhouder voor Beverwijk en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder Beverwijk

Posts Tagged ‘ondernemer’

Startende zzp’er naar ikgastarten.nl

De Rabobank is gestart met de website ikgastarten.nl. Met dit platform komt de Rabobank tegemoet aan de wensen van oriënterende startende zzp’ers.

Read the rest of this entry »

Fiscus gebruikt facebook als controlemiddel

De fiscus in België gebruikt facebook om als hulpmiddel om de belastingaangiften van de Belgen te controleren. Sociale websites geven veel informatie over de levensstijl van ondernemers.

Ook in Nederland controleert de Belastingdienst regelmatig profielpagina’s, hoofdzakelijk van mensen naar wie onderzoek wordt gedaan. Vooral Hyves en LinkedIn worden daarvoor gebruikt, omdat er veel informatie over het werk van mensen te halen is. De fiscus kijkt of alle genoemde activiteiten ook aan de fiscus zijn opgegeven.

ZZP-Nederland: Overheid moet zzp’ers ontzien

ZZP’ers worden massaal benadeeld door de lokale overheid op het gebied van kwijtschelding lokale lasten. Daar waar burgers in loondienst volop mogelijkheden hebben om bij een laag inkomen in aanmerking te komen voor kwijtschelding, worden ZZP’ers gezien als grote ondernemers die het wel kunnen betalen.

Iedereen met een inkomen op bijstandsniveau kan kwijtschelding van lokale belastingen aanvragen. De voorwaarden hiervoor zijn dat men een inkomen op bijstandsniveau heeft en een vermogen dat maximaal één maand bijstand plus het bedrag van de aanslag. Deze regeling geldt niet voor kleine zelfstandigen.

Kwijtschelding lokale lasten niet voor ZZP’ers
Kwijtschelding van lokale belastingen niet toepasbaar voor ZZP’ers met een laag inkomen omdat een overheidsmaatregel dat verbiedt. Volgens dhr. Rademaker van de Gemeente Groningen zou de regeling ongelijkheid in de hand werken voor ondernemers “die minder goed hun best doen”. “Er wordt wel gewerkt aan een maatregel om de kleine zelfstandigen te ontzien, maar voorlopig is een verandering nog niet doorgevoerd.”

Voortmaken met maatregelen om ZZP’ers te ontzien
ZZP Nederland is voorlichter en belangenbehartiger van ca 8000 ZZP’ers en pleit voor een versnelde doorvoer van de maatregel om kleine zelfstandigen te ontzien. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland hebben een behoorlijk aantal kleine zelfstandigen het extra moeilijk door de economische crisis. Marrink: “We spreken regelmatig mensen die al sinds enkele maanden geen opdrachten meer hebben en er is vrijwel geen enkel vangnet om te voorzien in een inkomen. De BBZ regeling werkt erg omslachtig en duurt lang. De weigering om kwijtschelding van lokale belastingen voor zelfstandigen toe te passen maakt het alleen maar erger.”

Overheid maakt meer fouten met regelingen ZZP’ers
Mensen die een uitkering ontvangen komen (gelukkig) voor veel ondersteunende regelingen in aanmerking. Dat kleine zelfstandigen hard moeten werken voor hun geld is algemeen bekend, maar bij een laag inkomen moeten deze mensen bijgestaan worden door de overheid. Marrink: “kwijtschelding is niet de enige fout die de overheid maakt, ook de hetze die het UWV aan het voeren is in zogenaamde fraudezaken slaat helemaal nergens op.

ZZP’ers als boeven bestempeld
ZZP’ers die gestart zijn met behoud van een UWV uitkering worden nu als boeven bestempeld, terwijl de voorlichting van het UWV op zijn minst onduidelijk is. Beter zou het zijn als het UWV een terugbetaalregeling toepast op inkomen in plaats van een urencriterium. Een betere samenwerking tussen de diverse overheidsinstellingen zou veel oplossen. Daarbij kan de overheid volop gebruik maken van de expertise die bij belangenorganisaties zoals ZZP Nederland aanwezig is.”

boekhouder beverwijk

Veel startende zzp’ers

De laatste tien jaar zie je dat er steeds meer startende zzp’ers komen. De Kamer van Koophandel schrijft tegenwoordig jaarlijks over de 100.000 starters in. Als je dat vergelijkt met de crisis uit de jaren ’80 is het erg populair om zelf iets te gaan ondernemen. In die tijd wilde iedereen in loondienst werken,’’ legt hoofdeconoom van het CBS Michiel Vergeer uit.

,,Het klappen van de internetbel veroorzaakte in de jaren 2001 en 2002 een teruggang in de economie. In die tijd werden veel ICT’ers ontslagen. Velen van hen begonnen voor zichzelf en met succes.’’

Inmiddels haalt (bijna) niemand meer zijn neus op voor startende zzp’ers. Ondernemerschap wordt zelfs gestimuleerd op hogescholen en universiteiten. Maar ook grote concerns, vaak technologiegedreven, hebben geld vrijgemaakt om starters te helpen. ,,En door ouders die zelf ondernemer zijn,’’ weet ondernemer en investeerder in bedrijfjes Floris Croon. ,,Je ziet dat deze kids vaak met succes hun eigen bedrijf beginnen. Ze zijn structureel beter.’’

boekhouder beverwijk