Boekhouder voor Beverwijk en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder Beverwijk

Posts Tagged ‘uwv’

Nationale zzp-dagen op 20 en 21 november

De Nationale ZZP Infodagen is de Vakbeurs voor alle ZZP’ers, ongeacht beroep. Daarbij maakt het niet uit of u al jarenlang zelfstandig bent of dat u onlangs gestart bent of nog wilt starten. Tijdens deze ZZP vakbeurs vindt u alle informatie over het ZZP ondernemerschap. Op 20 en 21 november staan de Expo Hallen in Houten in het teken van ZZP Ondernemers,

Read the rest of this entry »

Cursus KvK: start als zzp’er

Seminar over starten als freelancer/zzp-er (zelfstandige zonder personeel). Wanneer ziet de Belastingdienst u als ondernemer? Waar moet u op letten?

Read the rest of this entry »

Ombudsman kijkt naar zzp-fraude

De Tweede Kamer wil dat de Nationale Ombudsman onderzoek gaat doen naar de omstreden fraudezaak rond zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Duizenden zzp’ers die met behoud van een uitkering een eigen bedrijf begonnen, moeten geld terugbetalen aan uitkeringsinstantie UWV.

Ze hebben volgens het UWV gefraudeerd, omdat hun uuropgaven niet kloppen. Het UWV vergeleek de opgegeven ‘gewerkte uren’ van 6.900 zzp’ers met hun urenopgave bij de Belastingdienst. Hieruit bleek volgens de uitkeringsinstantie dat 42 procent van hen (2.900 zzp’ers) onterecht aanspraak heeft gemaakt op een WW-uitkering, omdat ze meer uren hadden gewerkt dan ze hadden opgegeven. In totaal gaat het om een bedrag van 30 miljoen euro aan terugvorderingen.

Volgens de betrokken zzp’ers zijn zij echter verkeerd voorgelicht door het UWV. Het probleem zit in de uitleg van het begrip ‘gewerkte uren’. Een deel van de zelfstandigen kreeg te horen van het UWV dat ook de niet gewerkte uren – de uren die ze wel werkten, maar die geen geld opleverden – moesten registreren, terwijl dat tegen een ander deel niet gezegd werd.

Afgelopen donderdag drong de Tweede Kamer er al bij minister Donner (Sociale Zaken, CDA) op aan om de regeling te herzien. Donner beloofde kritisch te zullen kijken naar een aantal dossiers.

Gisteren besloot de Kamer op voorstel van VVD-Kamerlid Stef Blok om de Nationale Ombudsman in te schakelen.

Op zichzelf goed nieuws, vindt FNV-bestuurder Leo Hartveld, die opkomt voor de belangen van de zzp’ers, „Maar het is niet genoeg. Wij zijn bang dat deze stap voor vertraging zorgt. Donner moet volgens ons met spoed een nieuwe regeling voor startende zelfstandigen maken. De huidige regeling deugt gewoon niet. Als we daar niet snel iets aan doen, zijn straks nog meer mensen de dupe.”

boekhouder beverwijk

FNV wil einde fraude-onderzoek

De vakcentrale FNV en vakbond FNV Zelfstandigen willen dat de Tweede Kamer een eind maakt aan de manier waarop fraudeonderzoek wordt gedaan onder zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) die vanuit een ww-uitkering een eigen bedrijf zijn gestart.

Volgens de FNV zijn de afgelopen jaren vele honderden, zo niet duizenden, zzp’ers ten onrechte van fraude beschuldigd door uitkeringsinstantie UWV en de belastingdienst. Die slachtoffers moeten eerherstel krijgen en financiële compensatie.

,,Het is soms echt Kafka in de polder’’, zei bestuurder Leo Hartveld van de vakcentrale gisteren in het gebouw van de Tweede Kamer. Daar kregen Kamerleden van bijna alle politieke partijen een petitie en een uitgebreid onderzoek naar de problemen overhandigd.
Veel zzp’ers die met toestemming van het UWV een bedrijfje zijn gestart vanuit een uitkeringssituatie, botsen later op tegen de verschillende regels die de belastingdienst en het UWV hanteren voor het verrekenen van gewerkte uren. Dat probleem doet zich niet voor bij mensen die vanuit de bijstand of arbeidsongeschiktheid als zelfstandige gaan werken. Die mogen namelijk de verdiensten uit het eigen bedrijf verrekenen met de uitkering zolang het bedrijf nog niet voldoende inkomen oplevert.

,,Dat is een veel beter systeem’’, zegt Aad van Loon, die zelf werd onderworpen aan een fraudeonderzoek door het UWV en de belastingdienst. Van Loon en zijn partner moeten samen 96.000 euro terugbetalen aan het UWV omdat ze te weinig in het eigen bedrijf gewerkte uren zouden hebben opgegeven. ,,Dat was ons nota bene door een coach van het UWV geadviseerd, omdat je als startende ondernemer heel veel uren maakt die geen cent opleveren. Maar toen een andere afdeling een fraudeonderzoek tegen ons begon, was die coach nergens meer te vinden.’’

Van Loon heeft nog geluk. Het bedrijfje dat hij samen met zijn partner opzette, draait goed. Ze kunnen de maandelijkse afbetaling van 1100 euro wel opbrengen, al vinden ze het onterecht. Maar volgens FNV Zelfstandigen zijn veel andere zzp’ers die gepakt zijn wegens ’fraude’ er veel slechter aan toe. ,,Veel slachtoffers zitten financieel aan de grond en psychisch in de vernieling’’, zegt Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen.
De problematiek komt morgen (donderdag) aan de orde tijdens overleg in de Tweede Kamer. Als het aan de FNV ligt, komt er een betere startersregeling en gaat het UWV starters beter begeleiden en voorlichten en fatsoenlijker behandelen. Bovendien moet er volgens de FNV een compensatieregeling komen voor gedupeerden die aantoonbaar te goeder trouw hebben gehandeld.

Bron: Nederlands Dagblad 

boekhouder beverwijk 

ZZP-Nederland: Overheid moet zzp’ers ontzien

ZZP’ers worden massaal benadeeld door de lokale overheid op het gebied van kwijtschelding lokale lasten. Daar waar burgers in loondienst volop mogelijkheden hebben om bij een laag inkomen in aanmerking te komen voor kwijtschelding, worden ZZP’ers gezien als grote ondernemers die het wel kunnen betalen.

Iedereen met een inkomen op bijstandsniveau kan kwijtschelding van lokale belastingen aanvragen. De voorwaarden hiervoor zijn dat men een inkomen op bijstandsniveau heeft en een vermogen dat maximaal één maand bijstand plus het bedrag van de aanslag. Deze regeling geldt niet voor kleine zelfstandigen.

Kwijtschelding lokale lasten niet voor ZZP’ers
Kwijtschelding van lokale belastingen niet toepasbaar voor ZZP’ers met een laag inkomen omdat een overheidsmaatregel dat verbiedt. Volgens dhr. Rademaker van de Gemeente Groningen zou de regeling ongelijkheid in de hand werken voor ondernemers “die minder goed hun best doen”. “Er wordt wel gewerkt aan een maatregel om de kleine zelfstandigen te ontzien, maar voorlopig is een verandering nog niet doorgevoerd.”

Voortmaken met maatregelen om ZZP’ers te ontzien
ZZP Nederland is voorlichter en belangenbehartiger van ca 8000 ZZP’ers en pleit voor een versnelde doorvoer van de maatregel om kleine zelfstandigen te ontzien. Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland hebben een behoorlijk aantal kleine zelfstandigen het extra moeilijk door de economische crisis. Marrink: “We spreken regelmatig mensen die al sinds enkele maanden geen opdrachten meer hebben en er is vrijwel geen enkel vangnet om te voorzien in een inkomen. De BBZ regeling werkt erg omslachtig en duurt lang. De weigering om kwijtschelding van lokale belastingen voor zelfstandigen toe te passen maakt het alleen maar erger.”

Overheid maakt meer fouten met regelingen ZZP’ers
Mensen die een uitkering ontvangen komen (gelukkig) voor veel ondersteunende regelingen in aanmerking. Dat kleine zelfstandigen hard moeten werken voor hun geld is algemeen bekend, maar bij een laag inkomen moeten deze mensen bijgestaan worden door de overheid. Marrink: “kwijtschelding is niet de enige fout die de overheid maakt, ook de hetze die het UWV aan het voeren is in zogenaamde fraudezaken slaat helemaal nergens op.

ZZP’ers als boeven bestempeld
ZZP’ers die gestart zijn met behoud van een UWV uitkering worden nu als boeven bestempeld, terwijl de voorlichting van het UWV op zijn minst onduidelijk is. Beter zou het zijn als het UWV een terugbetaalregeling toepast op inkomen in plaats van een urencriterium. Een betere samenwerking tussen de diverse overheidsinstellingen zou veel oplossen. Daarbij kan de overheid volop gebruik maken van de expertise die bij belangenorganisaties zoals ZZP Nederland aanwezig is.”

boekhouder beverwijk